Produkt

DEN NORSKE KIRKES GUDSTJENESTEBIBLIOTEK
De tre første modulene over vil samlet gjøre menighetene i stand til selv å kunne sette sammen gudstjenester.
Disse digitale løsningene fra Eide forlag er laget i tett samarbeid med Kirkeråde.

  • Gudstjeneste for Den norske kirke, med noter for menigheten
    • Denne modulen inneholder liturgisk musikk for menigheten og for liturg/medliturg. Her kan en på en enkel måte trekke ut de liturgiske ledd som menigheten velger å prøve ut eller bruke ved forskjellige gudstjenestetyper.
    • Filene ligger i to formater, et som er tilpasset storskjerm, og et som er tilpasset utskrift.
    • Innhold finnes på bokmål og nynorsk. Menigheten velger sin faste målform i modulen, men valget kan også overstyres når det er ønskelig. Alle filer er delt opp i nynorsk eller bokmål. Dette er gjort spesielt for den praktiske bruken i menigheten.
    • Modulen inneholder selvsagt også all tekst lagt til rette for gudstjenesteutforming.
    • I tillegg til dette ligger det hjelpetekster til alle ledd, slik at menigheten lett skal kunne veiledes gjennom de forskjellige valg i gudstjenesten.

  • Tekstbok for Den norske kirke
    • Tekstene er hentet fra Bibelselskapets oversettelse Bibel 2011, med de tilpasninger som er gjort av Kirkerådet i forhold til tekstlesning.
    • Her kan en velge dagens tekster direkte knyttet opp til kirkeårsdag og tekstrekke.
    • Teksten kan enkelt legges over til PowerPoint eller annet fremvisningsprogram, og ikke minst kan den skrives ut for tekstleser eller prest.

  • Den norske kirkes salmedatabase
    • Inneholder alle salmene fra den trykte Norsk salmebok 2013.
    • Abonnement på denne databasene gir menighetene ubegrenset bruk av salmer i egen menighet.
    • Tilrettelagt for storskjermvisning og papirutskrift.
    • Storskjermvisning har noter og godt lesbar tekst direkte i notebildet.
    • Papirutskrift er tilpasset A5 agenda, men bildet kan også tilpasses andre format.
    • Man kan velge mellom å vise første vers med noter og fra vers 2 med tekst, eller kun tekst helt fra første vers.
    • Modulen fungerer godt mot Eides gudstjenesteplanlegger, men er selvsagt også åpen for andre programleverandører som benytter seg av modulen.
    • Kirkerådet er redaktør for denne salmedatabasen, og det vil komme nytt tilfang av salmer fra Kirkerådet her i løpet av kommende år.
    • Salmene kan lastes ned ved planlegging slik at nettilgang ikke er nødvendig ved fremvisning.
    • Alle salmer en sunget inn med fullversjon og singback.
    • Innen hver søndag må salmer registreres i databasen for bruk på søndagens gudstjeneste. Denne prosessen tar om lag 5 minutter hver uke og sikrer rettighetshavere royalty.
    • I denne modul inngår også Norsk salmebok 2013, besifringsutgaven, uten noen ekstra kostander fra 01.10.2014.
    • Fra høsten av vil også alle salmer fra Hymns in English være tilgjengelig i denne databasen.

  • Den norske kirkes koralbokdatabase
    • Samme innhold  som den trykte Norsk koralbok 2013.
    • Her ligger to typer filer: Legato fil som kan transponeres og PDF. PDF kan benyttes på lesebrett om man f.eks legger notene i lagringsmedia som dropbox.
    • Koralbokdatabasen tillater kirkemusikeren å skrive ut én og én koral og på en enkel måte sette sammen en egen kjøreplan for musikken i gudstjenesten.

  • Norsk salmebok 2013, besifringsutgaven (tilgjengelig september 2014)
    • Samme innhold som som den trykte Norsk salmebok 2013, besifringsutgaven.
    • Her ligger to typer filer: Legato fil som kan transponeres og PDF. PDF kan benyttes på lesebrett om man f.eks legger notene i lagringsmedia som dropbox.
    • Disse verkene kan også kjøpes enkeltvis fra www.cantando.com gjennom å søke på verkets tittel.
    • De menigheter som abonnerer på Den norske kirkes salmedatabase vil ha tilgang til denne modul uten ekstra kostand.
 
  • Hymns in English
    • 95 salmer fra Norsk salmebok på Engelsk
    • Godt verktøy for fremmedspåklige ved gudstjenester og ev gudstjenester på engelsk
 
EKSTRA DIGITALE RESSURSER FRA EIDE FORLAG
Disse løsninger har Eide forlag selv utarbeidet.
  • Eides salmedatabase
    • Denne salmedatabasen er en ekstra ressurs tilbudt fra Eide forlag. Denne inneholder salmer som ikke står i Norsk salmebok 2013.
    • Eides salmebokdatabase blir oppdatert og utvidet førtløpende med nye og eldre salmer, og inneholder i tillegg mer folkelige sanger som kan passe, øvrige salmer fra bedehusmiljøet og lignende. Kunder av denne basen blir også utfordret til å gi forlaget forslag på salmer som det er naturlig å ta inn.
    • For å finne salmer kan en søke på tittel, opphavsmann eller ut fra kirkeårstid eller register. Salmene leveres med første vers i noter og resten av versene i tekst. Det er også mulig å velge kun tekst på salmene. PDF leveres i to formater, et for storskjerm og et for utskrift i A5-format.
    • Hver gang en salme tas ut til bruk, registreres dette på en enkel måte slik at  rettighetshaveren får sin andel av bruken.
    • Salmene som er med i Eides salmedatabase, er korrekturlest og gjennomgått av respektive rettighetshavere, slik at brukeren kan føle seg trygg på at det er en godkjent versjon.
    • Salmedatabasen kan brukes så vel i gudstjenester som andre samlinger og konfirmantundervisning.

Priser baserer seg på antall gudstjenester per år og snittbesøkende ut fra Kirkerådets statistikk. For å finne ut pris for Deres menighet, se www.gudstjeneste.no / www.gudsteneste.no.