Priser på de digitale løsningene


Normalordning
Alle nye kunder får 30 dagers fri tilgang til våre moduler. Faktura følger for resterende måneder av kalenderåret.Prisen vil da bli regnet ut basert på gjenstående måneder i inneværende kalenderår. Minner om at oppsigelsesfristen for påfølgende kalender år er den 30.11 før påfølgende kalenderår.

Digitale moduler fra Den norske kirke og Eide forlag består av:

  • Den norske kirkes salmedatabase
  • Gudstjeneste for Den norske kirke
  • Tekstboken
  • Den norske kirkes koralbokdatabase
  • Norsk salmebok, besifringsutgave
  • Hymns in English
  • Eides salmedatabase

 


Søk etter sokn for å finne pris for ditt sokn