Nye salmer – kirkens kontinuerlige salmearbeid

Under arbeidet med Norsk salmebok 2013 ble det lagt til grunn at nye salmer skal legges til i Den norske kirkes salmedatabase / Nye salmer. Utvalget av nye salmer håndteres av Kirkerådet ved Nemnd for gudstjenesteliv. Formålet med salmedatabasen er både å stimulere tekstforfattere og komponister til fortsatt nyskapende salmearbeid og kontinuerlig å forsyne menighetene med nytt stoff.

Tallet på nye salmer som legges i databasen er anbefalt å være omtrent 20-30 hvert år. Disse digitale suppleringssalmene får ingen fortrinn i fremtidige salmebøker, men anses som et ledd i det kontinuerlige salmearbeidet i kirken. Salmene publiseres i abonnementsordningene på gudstjeneste.no. Alle salmer utstyres med besifring og spillesats (klaver og/eller orgel).

Her er oversikt over de nye salmene (PDF):
•    Nye salmer – Pulje 1 (2017–2018)
•    Nye salmer – Pulje 2 (2018–2020)
•    Nye salmer – Pulje 3 (2020–2021)

Det er anledning til å sende inn nyere salmer (skrevet etter ca. 2010) til vurdering av Nemnd for gudstjenesteliv (kontaktinfo finnes på lenken nedenfor).

Mer informasjon hos Den norske kirke