Eide forlag tilbyr abonnement på alle digitale modular også for privatkundar.

Pris per år (inkludert merverdiavgift dersom produktet er merverdiavgiftspliktig)

Liturgisk musikk for Den norske kyrkja (2011 + 2020): kr. 390

Tekstbok for Den norske kyrkja: kr. 255
Den norske kyrkjas salmedatabasen (inkludert Nye salmar): kr. 675
Den norske kyrkjas koralbokdatabasen: kr. 310
Digital besifringssalmebok: kr. 260
Hymns i English: kr. 105