Eide forlag tilbyr abonnement på alle digitale modular også for privatkundar.

Pris per år (inkludert merverdiavgift dersom produktet er merverdiavgiftspliktig)

Liturgisk musikk for Den norske kyrkja (2011 + 2020): kr. 420

Tekstbok for Den norske kyrkja: kr. 280
Den norske kyrkjas salmedatabasen (inkludert Nye salmar): kr. 725
Den norske kyrkjas koralbokdatabasen: kr. 330
Digital besifringssalmebok: kr. 285
Hymns in English: kr. 115
Nye salmar: kr. 115