Nyheter og oppdateringer


08.06.2020

Den norske kirkes salmedatabase Nye salmer

* Kirkerådet er redaktør for denne salmedatabasen. De velger hvert år et tilfang nye salmer som legges inn i basen.
* Abonnement på Den norske kirkes salmedatabase inkluderer også abonnement på databasen Nye salmer.
* Oppdatert liste over Nye salmer – KLIKK HER

04.05.2016

Den norske kirkes KORALBOKDATABASE – nå komplett!

Nå er også Norsk koralbok 2013 – bind 3, tilgjengelig digitalt. Norsk Koralbok 2013 – bind 3 inneholder satser til alle salmene 900–991 i Norsk Salmebok 2013. Denne modulen gir ingen ekstra kostnad for abonnenter på koralboken i digitalform.
Dersom menigheten ikke allerede er abonnent, finner du den
komplette koralboken bind I, II og III på www.gudstjeneste.no under Koralbokdatabasen.
Abonnement tegnes på gudstjeneste.no

22.09.2015

For privatkunder

Eide forlag tilbyr nå digitale utgaver av Norsk koralbok og Norsk salmebok, besifringsutgave for privatkunder.
Her kan det søkes på tittel, nummer i N13, forfatter, oversetter, komponist eller arrangør. Begge utgaver har to ulike filtyper: Product Media er filer som kan transponeres og avspilles. Disse inneholder første vers på koralen/salmen. I PDF-filene hvor er all tekst satt inn i notebildet i både koralboken og besifringsutgaven. PDFene passer godt for bruk på IPad og lesebrett.
 
Vi håper at denne modulen vil være til hjelp og nytte også for privatkunder.

Pris per år inkl. mva
Norsk koralbok, digital utgave 199,-
Norsk salmebok, besifringsutgaven,digital utgave 125,-

Digitale løsninger

De digitale løsningene fra Eide forlag er laget i tett samarbeid med Kirkerådet og er innen publisering av kirkelig litteratur på Internett noe helt nytt i nordisk perspektiv.

De digitale modulene Gudstjeneste for Den norske kirke med noter, Kirkeårets tekster for Den norske kirke samt Eides Salmedatabase er helt grunnleggende for menigheter som bruker digitale fremvisninger eller agenda på papir for menighetene. Disse tre modulene vil samlet gjøre menighetene i stand til selv å kunne sette sammen gudstjenester.

Vi håper at disse digitale løsningene, som har vært etterspurt av menighetene, vil bli godt mottatt – og vi vil i kommende år utvikle alle disse videre, slik at de på best mulig måte kan fremstå som gode arbeidsverktøy i menighetene.

For bestilling av kirkens bøker i trykket utgave klikk HER.